Cykelväg byggs vid Österportstorg

Trafiksäkerheten för cyklister mellan Surbrunnsvägen och Jennygatan kommer att förbättras genom att de båda cykelbanorna byggs ihop vid Österportstorg. Ombyggnaden kommer att starta den 17 april och pågå under cirka 7 veckor.


Kommunen har som mål att förbättra miljön och säkerheten för cyklister och därigenom få fler att välja cykeln framför bilen. I kommunens Cykelplan (2018-2028) visas olika konkreta åtgärdsförslag som ger ett tryggt och säkert cykeltrafiknät i Ystad. Det ska vara enkelt, attraktivt och säkert att cykla i Ystad.

År 2021 byggdes cykelvägen längs Surbrunnsvägen om som en av åtgärderna. I ett fortsatt arbete med att skapa en trygg och tillgänglig gatumiljö byggs nu nya cykelbanor längs Österportstorg som knyts ihop med de befintliga på Surbrunnsvägen och Jennygatan

När sker arbetet?

Ombyggnationen startar den 17 april. Arbetet beräknas ta cirka 7 veckor och det är FASAB som utför arbetet på uppdrag av kommunen. Ombyggnationen kommer inte att beröra torgytan utan enbart gatan öster om torget.

Hur påverkas trafiken och parkeringarna?

  • Jennygatan kommer att stängas av från och med den 17 april och cirka 2 veckor framåt på grund av vatten- och avlopparbeten. Trafiken leds om via Fridhemsgatan och Regementsgatan.
  • Parkeringsplatserna öster om torget, med infart via Munkgatan, kommer att vara öppna och nås från Sektersgatan.
  • Parkeringarna framför Nya Rådhuset kommer att vara öppna, men infarten via Jennygatan kommer vara avstängd. Parkeringsplatserna nås i stället från Blekegatan som under perioden inte kommer att vara enkelriktad.

 

Publicerad 2024-04-15, Uppdaterad 2024-04-17