Dagvatten- och avloppsledningar undersöks med hjälp av ofarlig rök

Dagvatten- och avloppsanslutningar kommer att kontrolleras i vissa områden mellan den 13 maj och 23 augusti. Undersökningen görs med hjälp av en ofarlig teaterrök.

Berörda områden

Västra Sjöstaden, Åkesholmsområdet och delar av Edvinshem.
SMS och brev har gått ut till berörda fastigheter.

Varför görs undersökningen?

Undersökningen görs för att se till att ledningar inne på fastigheter fungerar och leds korrekt dit de ska. Undersökningen görs för att se till att alla ledningar fungerar och leds korrekt dit de ska.

Om avloppsledningar är felaktigt påkopplade till dagvattensystemet så leds vattnet felaktigt rakt ut i havet eller närmsta vattendrag utan att gå via reningsverket.

Om dagvattenledningar är felaktigt påkopplade till avloppssystemet innebär det att reningsverket måste lägga kapacitet på att rena extra tillskottsvatten. Det kan också innebära att det går mer vatten i avloppsledningarna än det är dimensionerat för, och därmed kan leda till översvämningar i källare.

Varför används rök?

Rök är ett snabbt sätt att undersöka anslutningar. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar mm. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök, skulle den komma in i din fastighet så är det bara att vädra ut.

Vad behöver du göra som berörs?

Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten. Oftast är det golvbrunnarna som inte alltid används, exempelvis en brunn i källaren, garaget eller pannrummet som behöver fyllas på. Detta görs för att undvika att röken kommer in i din fastighet.

Vi kommer inte behöva komma in hos dig utan bara beträda din fastighet.

När sker det?

Arbetet kommer att pågå med start i vecka 20 och fram till vecka 34.
Det är Svapipe som utför arbetet på uppdrag av Ystads kommun.

Frågor

Ystads kommun
Marcus Persson                       
Telefon nr: 0411-57 71 95
Mailadress: marcus.persson@ystad.se

Svapipe AB
Linus West                                
Mobil nr: 0733-69 36 07

 

Publicerad 2024-05-08, Uppdaterad 2024-05-15