mobiltelefon.jpg

Fler skolor ska bli tryggare med larmappen Cosafe

Med start i höst kommer Norreportskolan, Västerportskolan och Vuxenutbildningen att använda larm- och trygghetsverktyget Cosafe. Ystad Gymnasium använder det redan.  


Cosafe är en app som förenklar den interna kommunikationen både före, under och efter en allvarlig händelse. Appen innehåller bland annat funktioner för inrymning, utrymning, pågående dödligt våld (PDV), hot, bråk och försvunnen elev.

Snabbt och enkelt – för ökad säkerhet 

Vid en incident kan skolan med ett klick i appen larma och snabbt kommunicera med personalen på skolan och med förvaltningens krisgrupp.  

– Vi tror att verktyget kommer att bidra till att vår krishantering förbättras och att tryggheten ökar för både elever, personal och vårdnadshavare, säger Stefan Ahlbäck, chef för utbildningsförvaltningen. 

Start i höst 

Administratörer har redan fått utbildning i hur verktyget fungerar. I nästa skede får all personal på Norreportskolan, Västerportskolan och Vuxenutbildningen information och utbildning. Till läsårsstarten i höst ska skolorna använda verktyget fullt ut. 

 

 

Publicerad 2023-05-11, Uppdaterad 2023-05-12