Forenede Care AB har tilldelats driften för Vigavägen 18

Socialnämnden har fattat beslut om tilldelning som avser driften på det särskilda boendet Vigavägen 18 i Köpingebro. Leverantören Forenede Care AB vann kvalitetsupphandlingen och kommer att fortsätta driva boendet i tre år, med möjlighet till förlängning på ytterligare tre år. 

 

Avtalet som kommunen haft med Forenede Care AB (tidigare Förenade Care AB), som avser driften av verksamheten på Vigavägen 18 Köpingebro, löper ut den 31 oktober 2023.  

Social- och omsorgsförvaltningen har genomfört en kvalitetsupphandling, där ersättningen för uppdraget varit fast och anbuden har bedömts utifrån kvalitetskriterier. 

Forenede Care fortsätter att driva Vigavägen

Torsdagen den 30 mars 2023 fattade socialnämnden beslut om tilldelning. Det innebär att leverantören Forenede Care AB, som drivit boendet på Vigavägen sedan 2015, kommer att fortsätta ansvara för driften.

Avtalet löper på tre år, med möjlighet till en förlängning på ytterligare tre år. 

Avtalet med Forenede Care AB träder i kraft efter tio dagars avtalsspärr med överklaganderätt. 

 

 

Publicerad 2023-03-30, Uppdaterad 2023-04-06