Förmiddag för hållbarhet och nya affärer

Den 26 november samlades 120 företagare i Ystad Arena för att nätverka och inspireras av hur de globala målen kan kopplas till nya affärer. Föreläsare från The Absolut Company, Scanfill och Sparbanken Syd fanns på plats tillsammans med lokala företagare och organisationer.

Förmiddagen handlade om affärsutveckling kopplat till de globala hållbarhetsmålen. Här deltog världsledande varumärken och lokala företag som visade på den konkreta affärsnyttan med att använda hållbarhet som en del i utvecklingen. 

Läs mer här.

Banner för Hållbarhet och nya affärer

 

Publicerad 2019-11-05, Uppdaterad 2019-12-02