Första spadtaget till nya kulturmagasinet

Tisdagen den 7 maj var det äntligen dags för det första spadtaget till det nya kulturmagasinet. Ystads Industrifastigheter bygger magasinet för Klostret i Ystad och Ystads konstmuseum, och det planeras vara klart för inflyttning under våren 2025.

Ystad Industrifastigheters styrelseordförande Lennart Johansson, kommunstyrelsens ordförande Paula Nilsson och kultur- o

På bilden, från vänster: Ystads Industrifastigheters styrelseordförande Lennart Johansson, kommunstyrelsens ordförande Paula Nilsson och kultur- och fritidsnämndens ordförande Sverker Meyer.

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Sverker Meyer deltog tillsammans med Ystads Industrifastigheter, byggentreprenören TREANO, förvaltningschef Lolita Persson samt museicheferna och samlingsansvariga inom museerna. 

Höga krav 

Det nuvarande föremålsmagasinet har ursprungligen varit ett stall på regementsområdet. Men byggnaden uppfyller inte grundkraven för att hantera konst- och kultursamlingar.  

Lokalen måste till exempel vara tät, ha ett jämnt klimat och vara fri från ohyra och mikroorganismer, för att föremålen som förvaras där ska upphöra att åldras så långt det är möjligt. Det ställer också krav på personerna som hanterar föremålen och på säkerheten i lokalen när det kommer till brand- och översvämningsrisk. Föremålen ska också förvaras i en lokal nära museerna, för att vi ska kunna hantera dem varsamt och göra dem tillgängliga utan att de tar skada. 

– Med det nya magasinet kommer vi att kunna ta hand om Ystads kulturskatter i anpassade lokaler, och se till att de behålls i gott skick på lång sikt, säger Lolita Persson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen. 

En milstolpe 

Spadtaget är en milstolpe i projektet att få ett nytt föremålsmagasin till de båda museernas samlingar. 

När kommunen fått tillgång till lokalerna, enligt planen i mars 2025, kommer flytten att ske under tre månader. Föremålen är i stort sett packade redan, i väntan på flytt. Innan de kan flyttas in kommer vi att sanera dem mot ohyra, för att inte flytta med oss problem in i den nya lokalen.  

– Det största arbetet sker efter flytten, i form av ett omfattande och långsiktigt projekt med att ordna föremålen. Målet är att vi ska ha placerat och registrerat alla föremål inom en tioårsperiod. Under denna tid behöver vi parallellt vårda och konservera dem i den mån det är möjligt, eftersom förvaringen inte varit lämplig hittills, säger Tina Westergren, intendent på klostret och museernas projektledare för flytten. 

Fakta 

  • Kulturmagasinet byggs på Östra industriområdet i Ystad och blir ca 1700 m2 stort. 
  • Klostret i Ystad kommer att förvara stadens kulturarv där, i form av historiska föremål från stenålder fram till idag.  
  • Ystads konstmuseum kommer att förvara sina konstsamlingar där.  
  • Totalt rör det sig om ungefär 3000 konstföremål och 75 000 kulturhistoriska föremål av olika storlek och format. Det är allt från arkeologiskt material till textil, foton, möbler, jordbruksmaskiner, kyrkliga föremål och delar av interiörer.  
  • Den beräknade kostnaden för bygget är ungefär 26 miljoner. 
  • Planen är att inflyttning sker under våren 2025. 
Publicerad 2024-05-07