Gymnasieelevers ungdomsbiljett på Skånetrafiken upphör den 1 juli 2023

Gymnasienämnden i Ystads kommun har beslutat om vissa besparingar i budgeten för 2023. Inga tjänster kommer att försvinna, däremot kommer elevernas ungdomsbiljett på Skånetrafiken att tas bort från och med den 1 juli.


Med ungdomsbiljetten har alla elever i åldern 16-19 år och som är skrivna i Ystads kommun kunnat resa gratis dygnet runt i hela Skåne, måndag till söndag hela året. Ystad är en av elva kommuner i Skåne som erbjuder sina ungdomar ungdomsbiljett, men på grund av besparingsskäl upphör detta erbjudande i Ystads kommun från och med den 1 juli.

Från och med höstterminen 2023 innebär det att de elever som ansökt om och beviljats resebidrag får en vanlig skolbiljett, som gäller måndag till fredag dygnet runt under terminstid.


Om skol- och ungdomsbiljetten

Ungdomsbiljetten utformades 2021 tillsammans med kommunerna, med syfte att ge unga möjlighet att sig själva resa mellan fritidsaktiviteter, vänner eller familjer – oavsett var de bor eller hur deras föräldrars förutsättningar ser ut. Idag har 11 kommuner tecknat avtal med Skånetrafiken gällande ungdomsbiljetten. 

Ungdomsbiljetten gäller alla dagar, hela året om. Biljetten ges automatiskt till alla ungdomar inom ett åldersspann som bestäms av kommunen.

Skolbiljetten används av alla Skånes kommuner och ger skolelever möjlighet att resa kollektivt till och från skolan. Reglerna för vilka som får skolbiljetten bestäms av respektive kommun. Gemensamt för alla är att skolbiljetten gäller bara på vardagar och inte under helger eller på sommarlovet. 

Källa: Skånetrafikens webbplats

 

Publicerad 2023-01-04, Uppdaterad 2023-01-18