Halvvägs där med fyrfackskärl

Ungefär hälften av småhusen i Ystads kommun har fått de nya fyrfackskärlen – nu börjar förberedelserna med att införa dem i resten av kommunen.


Under mars månad sattes nästan 8000 nya fyrfackskärl ut i Ystads kommun, samtidigt som drygt 6500 gamla mat- och restavfallskärl plockades hem. Med hantering av så många kärl är det kanske inte så konstigt om det inte skedde felfritt? Med facit i hand kan vi konstatera att det tyvärr har blivit några fel längs vägen, och vi ber om ursäkt ifall du har drabbats.

Har du ett gammalt kärl som inte hämtats hem än? Eller saknar du en biokorg till matavfallet? Hjälp oss genom att höra av dig till vår kundtjänst: telefon 0411-57 77 77 (mån-fre kl. 9-12), e-post tekniska@ystad.se

Förberedelser för kärlbyte i resten av kommunen

De som fick de nya kärlen i första etappen var Ystad centralort (exklusive gamla staden/centrum) och några av de omkringliggande tätorterna som Svarte, Källesjö, Hedeskoga, Stora Herrestad, Köpingebro och delar av Nybrostrand. I etapp 2, som planeras till våren 2025, ingår övriga tätorter, landsbygden och Ystad gamla staden/centrum.

Under sommaren och hösten 2024 gör avfallsenheten en inventering av adresser och områden där insatser behöver göras för att det ska gå att införa de nya fyrfackskärlen. Berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade. Om du tror att din fastighet bör ingå i inventeringen, mejla oss på fyrfack@ystad.se.

Alla fastighetsägare som ingår i etapp 2 får framåt vintern mer information om när och hur de nya kärlen sätts ut. Några hushåll, som kräver särskilda lösningar, kommer eventuellt att få vänta till efter etapp 2 innan de får kärl för återvinning vid sin fastighet.

 

 

 

Publicerad 2024-05-31