Henrik Nilsson, Henriksfälts Gård tilldelas kommunens landsbygdspris

På kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni utsågs 2024 års vinnare av Landsbygdspriset. Priset gick till Henrik Nilsson, Henriksfälts Gård.

 

För andra året delar Ystads kommun ut ett landsbygdspris. Landsbygden har stor betydelse för Ystads kommuns utveckling, därför vill kommunen premiera individer, föreningar eller företag som bidragit till att främja en positiv landsbygdsutveckling.

Motivering

Henrik Nilsson. Foto: privat bild

Genom att utveckla och bredda verksamheten på Henriksfälts Gård har Henrik Nilsson skapat en positiv landsbygdsutveckling med nya arbetstillfällen och mötesplatser. Hans verksamhet har på ett förtjänstfullt sätt utvecklats från ett traditionellt lantbruksföretag med jordbruk och grisproduktion till att även innefatta försäljningsbolag för lantbruksutrustning. Henrik Nilssons verksamheter och engagemang sträcker sig över flera grannkommuner och med Axeltorps padel har han skapat en uppskattad mötesplats mitt på Österlen. Genom att ta emot lantbrukselever bidrar han även till att sprida sin kunskap till landsbygdens framtida företagare.

Priset kommer att delas ut i samband med något av kommunfullmäktiges sammanträden under hösten.

Om priset

Vinnare av priset utses utifrån fastställda kriterier av kommunstyrelsen. Mottagare av priset kan vara enskilda personer, företag eller föreningar som bor eller verkar i Ystads kommun. Priset består av ett diplom och en prissumma som uppgår till 10 000 kronor. Läs mer

Bakgrund

Förslaget att införa ett landsbygdspris kom ifrån en motion till kommunfullmäktige. Beslut togs på kommunfullmäktige i maj 2021.

 

 

Publicerad 2024-06-19