Klostret stängt på grund av miljögifter på vind

Torsdagen den 3 september kom resultatet från en provtagning av eventuella miljögifter på Klostrets vind. Resultatet visar på förekomst av DDT och Lindane. Tills en riskfri miljö är säkrad hålls museet stängt. Nu fortsätter provtagning i övriga delar av klosterbyggnaden och planering för sanering.

För att undanröja alla eventuella risker och säkerställa medarbetares och besökares trygghet, stängs Klostret tillsvidare.

- Nu fortsätter arbetet med ytterligare kompletterande provtagningar i resten av byggnaden. Vid behov kommer vi att försöka hitta alternativa lokaler till planerade föreläsningar, säger Sebastian Goksör, museichef Klostret i Ystad.

Det var när Malmö museer uppmärksammade problemen med omfattande miljögifter i sina äldre byggnader, som frågan väcktes även på museet i Ystad.

I samband med ett ventilationsarbete på Klostret anlitades därför konsultföretaget WSP och en undersökning av byggnaderna gjordes i augusti 2020. Det preliminära resultatet pekar på höga halter av DDT och av Lindane, två tidigare populära men numera förbjuda insektsgifter.

Fortlöpande information publiceras här på ystad.se och Klostrets hemsida.

Klostret i Ystad

Publicerad 2020-09-04, Uppdaterad 2020-09-15