Kommunen tar över ansvaret för återvinningsstationerna

Från och med den 1 januari 2024 har kommunen tagit över driften av samtliga återvinningsstationer i kommunen.


Hittills har Förpackningsinsamlingen (FTI) haft ansvar för återvinningsstationerna i Ystads kommun, men från och med den 1 januari 2024 tar kommunen över. Kommunen ansvarar då för att stationerna blir tömda och för att städning sköts samt för information om förpackningssortering.

Kundservice och felanmälan

Kontakta gärna tekniska avdelningens kundservice vid behov av städning, överfyllda containrar eller andra frågor som rör återvinningsstationerna i kommunen.

Tekniska avdelningens kundservice:
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

Din närmaste återvinningsstation

Här hittar du din närmaste återvinningsstation.

Återvinningsstationerna är endast avsedda för hushållens förpackningar

På återvinningsstationerna får man endast lämna förpackningar. Grovavfall, skrymmande förpackningar, elektronikavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall ska lämnas på en återvinningscentral. Känner dig osäker på hur du ska sortera? Läs då mer på www.sysav.se där du hittar en sorteringsguide

Återvinningsstationerna är endast till för hushållen. Verksamheter ska anlita privata aktörer för hämtning av förpackningar eller lämna gratis på en av producenternas mottagningsplatser.

Publicerad 2024-01-10