Konstnärlig utsmyckning på Surbrunnsvägen

Just nu pågår installationen av Sovande lärare på Surbrunnsvägen. Konstnärlig gestaltning är en viktig del i kommunens arbete vid större om- och nybyggnationer i offentlig miljö.

Gatustenar Ingrid FurreYstads kommun avsätter 1 % av budgeten för större om-och nybyggnationer av offentliga byggnader och miljöer till konstnärlig gestaltning. Sovande lärare är skapat speciellt för gaturummen Surbrunnsvägen, Disponentsgatan och Industrigatan i samband med ombyggnad av dessa.

Sovande lärare av Ingrid Furre är en skulpturgrupp bestående av flera unika, för hand uthuggna, skulpturer i röd Vångagranit. Den röda stenen och de runda formerna kommer att möta gatsten och betongplattor. Varje skulptur är unik även om vissa har en likande form.

Olika associationer

Konstnären Ingrid Furre har förhållit sig till plasten och dess historia när hon arbetat fram sin idé. Skulpturerna kommer att ligga integrerade i gatläggningen utspridda längs Surbrunnsvägen mellan Biblioteket och Ystads gymnasium. Konstverket kan väcka olika associationer, det kan ses som vattendroppar eller ett eget alfabet bestående av olika tecken eller bilder. Det finns ristningar i stenarna som för tanken till historiska hällristningar och runstenar samtidigt som de liknar, de i tiden mer aktuella, emojis.

Skulpturerna i gruppen kommer med tiden att bli något fler och bre ut sig även i de närliggande gaturummen på Industrigatan och Disponentsgatan.

Ingrid Furre

Ingrid Furre, född 1983 i Stavanger Norge, är poet och konstnär. Hon är utbildad vid Malmö Konsthögskola och hon bor och arbetar i Malmö.

 

Publicerad 2021-09-20