MicrosoftTeams-image_(18).jpg

Ljuskällans 27 nya lägenheter invigs

Ystads kommun utökar nu antal platser i särskilt boende genom en utbyggnad av Ljuskällan med 27 lägenheter. Invigningen sker den 28 augusti.


Ljuskällan är ett populärt särskilt boende med 58 platser i det befintliga huset som stod klart i början av 2000-talet. Nu står ytterligare 27 lägenheter klara för inflyttning i september 2023. De nya lägenheterna ligger i en intilliggande huskropp som via en glasgång ansluter till befintliga Ljuskällan. Boendets två innergårdar har också anlagts på nytt och i den norra innergården kommer ett orangeri att ta plats för att kunna erbjuda möjligheten att vistas ute året om.

Hemlik miljö

Ljuskällan erbjuder en hemlik och meningsfull miljö med lugna och ljusa rum. Naturen ska vara ständigt närvarande och materialen hållbara. Stor omsorg har lagts vid detaljer och utförande. Ny teknik och innovativa lösningar såsom inbyggda hjälpmedel i badrummens inredning skapar förutsättningar för självständighet för den boende, men även en bra arbetsplats för vårdpersonalen.

– Jag är glad över att få inviga de nya platserna på Ljuskällan. Det har funnits en omsorg genom hela projektet som ger en fin känsla av varm och trivsam miljö. Jag är också glad att vi äntligen kan erbjuda fler personer av den långa kön en bostad, säger Anne Olofsdotter, ordförande Socialnämnden.

Fler särskilda boenden planeras

Behovet av platser i särskilt boende kommer enligt prognos att öka fram till år 2030. Därför kommer nästa byggprojekt vara ett särskilt boende med 80 platser i Trädgårdsstaden. Socialnämnden följer behovet av platser i särskilt boende och planerar utökningen i enlighet med framtagna prognoser.

–Vi ser fram emot att kunna sätta i gång det stora byggprojektet med ett nytt särskilt boende i Trädgårdsstaden med över 80 nya boendeplatser. Det nya boendet beräknas vara klart 2025. Glädjande kommer det att i anslutning till äldreboendet också att byggas trygghetsboende med seniorlägenheter som har servicemöjlighet och ger gemenskap, berättar Anne.

Offentlig konst på Ljuskällan

Den offentliga konstnärliga gestaltningen i samband med nybyggnationen, som i kommunen utgör 1 % av budgeten vid större om- och nybyggnationer, har skapats av Ulrika Sparre. Hon har arbetat med färgat konstglas som ska installeras i befintliga fönsterpartier.

Publicerad 2023-08-28