Lolita Persson ny förvaltningschef för blivande Kultur och Fritid

Sedan den 1 november är tjänsten som chef för blivande kultur- och fritidsförvaltningen tillsatt av Lolita Persson.

Drygt 20 personer sökte tjänsten och den har nu gått till Lolita Persson, som sedan ett år tillbaka har tjänsten som kulturchef i kommunen. Dessförinnan arbetade hon som förvaltningschef för kultur och fritid i Kalmar, och hon har tidigare ansvarat för kultur- och fritidsfrågor i Region Blekinge.  

– Jag ser fram emot att få kultur- och fritidsverksamheterna under samma tak och att få forma och utveckla båda tillsammans med medarbetarna, säger Lolita Persson.

Processen med att bygga upp den nya förvaltningsorganisationen kan nu påbörjas. Under förvaltningschefsnivån finns idag en fritidschef och en kulturchef, och i processen ingår också att se över chefsstrukturen i den blivande förvaltningen.

– Omorganisationen kommer att skapa goda förutsättningar för att med bättre fokus kunna lyfta och renodla våra fritids- och kulturverksamheter, säger Randi Graungaard, kommundirektör.


Fakta om omorganisationen

I augusti 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta en kultur- och fritidsnämnd, som ersätter kulturnämnden från den 1 januari 2023. Frågor som rör fritid flyttas därmed från barn- och utbildningsnämnden till den nyinrättade kultur- och fritidsnämnden.

Kommunledningen har därefter tagit beslut om att skapa en kultur- och fritidsförvaltning, som arbetar för den nyinrättade kultur- och fritidsnämnden.

Det innebär att från årsskiftet arbetar utbildningsförvaltningen på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden och gymnasienämnden, och kultur- och fritidsförvaltningen på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.


Den nya förvaltningens ansvarsområden

  • Kulturverksamhet (inklusive klostret, konstmuseet, bibliotek och Charlotte Berlins museum)
  • Fritids- och idrottsverksamhet (inklusive bad, arena, kulturskola, Ungdomens hus och Marietorps naturskola)
Publicerad 2022-11-03, Uppdaterad 2022-11-07

Lolita Persson

Lolita Persson