Nominera till Kulturpris och stipendium

Det är dags att uppmärksamma dem som berikar Ystads kulturliv! Nominera kulturpristagare och kulturstipendiat senast den 30 september.

Ystads kommuns kulturpris är instiftat för att belöna en samlad kulturgärning som bidragit till att berika kulturlivet i Ystads kommun. Kulturpriset uppgår till 35 000 kr.

Ystads kommuns kulturstipendium är instiftat som en uppmuntran till antingen en ung kulturutövare eller till en förening/organisation som arbetar för kultur för unga inom Ystads kommun. Kulturstipendiet uppgår till 10 000 kr.

Kulturpris och kulturstipendium utdelas till enskild person, förening eller organisation som har eller haft sin hemvist inom Ystads kommun, eller som är eller har varit verksam i kommunen.

Utdelning av kulturpris, vilket uppgår till 35 000 kr, och kulturstipendium vilket uppgår till 10 000 kr, handläggs av Kulturnämnden. Nämnden utser pristagare och stipendiat.

Förslag till kulturpristagare och kulturstipendiat kan lämnas av enskild person eller organisation som bor eller verkar i Ystads kommun. Enskild person eller organisation kan även själv ansöka om kulturstipendium. Kulturpris och kulturstipendium kan tilldelas anställd inom Ystads kommun endast om det avser gärningar som skett utanför anställningen.

Förslag till 2020 års kulturpristagare och kulturstipendiat samt ansökan om kulturstipendium ska skickas senast den 30 september till:

  • Ystads kommun, Kultur och utbildning, 271 80 Ystad 

eller till:

Ungdom med tigerhuvud

Publicerad 2020-09-08