Primarvarden_skane_bildbank_DSC01618.jpg

Nu kan fler få vård i hemmet

Mobila närsjukvårdsteam har redan införts i några andra skånska kommuner. Nu finns det även i Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn och Skurup. Teamet startade upp den 8 januari och kan erbjuda vård i hemmet i stället för på sjukhus.

 

Syftet med närsjukvårdsteamet är att utveckla en trygg, tydlig och tillgänglig vård för patienter som kan och önskar vårdas i hemmet, i stället för på sjukhus. 

Region Skåne ansvarar för teamet, som är tänkt att komplettera och förstärka den befintliga primärvården – i samverkan med kommunerna. Teamet bemannas av läkare, sjuksköterska, kurator och medicinsk sekreterare. Ytterligare kompetenser som fysioterapeut, arbetsterapeut och biståndshandläggare knyts till teamet utifrån patientens behov.

Mer information om Mobilt team närsjukvård (Vårdgivare Skånes webbplats)

 

 

Publicerad 2024-02-19, Uppdaterad 2024-02-28