stack-letters-letter-handwriting-family-letters-51191.jpg

Utdelning av fondmedel

Utdelning ur stiftelsen Horney-Smithska donationen kommer att ske i december 2021.

Stiftelsen delar ut medel till ”behövande tjänstemän och pensionärer i Ystads stad eller deras familjemedlemmar”. Medel kan även utdelas till organisationer och föreningar vars verksamhet har anknytning till Ystad och syftar till att främja enskildas sociala behov.

Ansökningsblankett kan även hämtas på Nya Rådhuset, Österportstorg, receptionen. Ansökan ska skickas till Ystads Kommun, ”ansökan Horney Smithska”, Nya Rådhuset, Österports torg 2, 271 80 Ystad och vara oss tillhanda senast torsdagen den 30 september 2021. Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

Styrelsen för Horney-Smithska donationen

 

 

Publicerad 2021-09-12, Uppdaterad 2021-09-16

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten