Nya bidragsregler – och ett nytt landsbygdsbidrag

Den 24 januari tog kultur- och fritidsnämnden beslut om nya bidragsregler för kultur- och fritidsföreningar i kommunen. Nu blir det enklare att ansöka om bidrag – och så har vi infört ett landsbygdsbidrag. 


Den nya kultur- och fritidsförvaltningen bildades i januari 2023. Ett av förvaltningens första uppdrag var att se över reglerna för bidrag till kultur- och fritidsföreningar, dels för komma fram till vad som fungerat bra och vad som kunde förbättras, och dels för att kunna ta fram nya regler som gäller för både fritids- och kulturföreningar i kommunen. 

Förändringar och nyheter 

De nya reglerna, som vi kallar bidragsbestämmelser, började gälla den 24 januari 2024. I stort sett ser reglerna likadana ut som tidigare, men med några förändringar.

Enklare och mer effektiv hantering 

Fritidsbidragen digitaliserades för några år sedan. Nu har vi också digitaliserat kulturbidragen, och därmed hanterar vi alla bidrag för dessa verksamheter på samma sätt. Det innebär bland annat att alla ansökningar sker digitalt via bidragshanteringssystemet Fri, och att de villkor som gäller för att få bidrag har blivit tydligare. 

– Vi är säkra på att detta förenklar för både dem som ansöker om bidrag och för oss som hanterar dem, säger kulturutvecklare Kristina Erlandsson, som är en av handläggarna för förvaltningens bidrag. 

Landsbygdsbidraget – ett nytt bidrag

Vi har också infört ett nytt bidrag, landsbygdsbidraget. Med det vill vi stötta föreningar som vill skapa arrangemang och utvecklingsprojekt inom områdena kultur och fritid och som berikar landsbygden i Ystads kommun. Vårt mål är att bidraget ska öka utbudet av kultur- och fritidsupplevelser i hela kommunen. 

År 2022 utlyste den dåvarande kulturnämnden ett tillfälligt bidrag för att stimulera kultur och fritid på landsbygden. Potten låg då på 150 000 kronor. Det nya landsbygdsbidraget är ett permanent bidrag och potten är betydligt större: Nu finns det 400 000 kronor att fördela. 

– Med landsbygdsbidraget vill vi stötta och stimulera kulturen och fritiden på landsbygden, hela året. Förhoppningsvis skapar detta fler möjligheter och gynnar en fortsatt utveckling på landsbygden. Vi är väldigt positiva till detta bidrag och ser fram emot att ta emot föreningarnas ansökningar, säger Lolita Persson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Kulturbidragen får tydligare riktlinjer 

Vi har förtydligat vilka kostnader man kan få bidrag för, och inte. 

Arrangemangs- och projektbidraget 

Här inför vi tre ansökningsperioder per år. Tidigare fanns det inte några ansökningsperioder, och då hanterade vi varje bidrag individuellt. Nu handlägger vi en periods bidrag åt gången. Det blir mer effektivt. 

Därför stöttar vi föreningslivet genom bidrag 

Kommunen ger bidrag och stöd i olika former till ideella föreningar och studieförbund för att vi tror att Ystad blir bättre av ett rikt föreningsliv. Bidragen är en del av vårt arbete för social hållbarhet: för att främja god folkhälsa, livskvalitet och trygghet samt för att skapa förutsättningar för ett jämlikt kultur- och fritidsutbud. Bidragen är tänkta att hjälpa föreningarna att täcka en del av deras totala kostnader. 

Genom bidragen vill vi synliggöra och stimulera det värdegrundsarbete som pågår i föreningslivet. Det betyder att de föreningar som vill ansöka om kommunala bidrag ska bedriva en verksamhet som vilar på demokratisk grund och i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.  

I bidragsreglerna prioriterar vi barn- och ungdomsföreningar. 

Läs gärna mer i Bidragsbestämmelser för ideella föreningar och studieförbund.
 

Publicerad 2024-02-08