cykel_trafikverket.jpg

Så tycker invånarna det är att cykla i Ystad

Nu har 242 invånare i Ystads kommun svarat på Cykelfrämjandets undersökning om hur det är att cykla i Ystads kommun. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur cyklister ser på frågor som rör cykling och göra jämförelser mellan olika kommuner.


Ystads kommun får 2,82 i totalpoäng utifrån en skala på 1-5. Det är något lägre än förra undersökningen 2020 då totalpoängen var 3,02. Resultatet ger Ystad plats nummer 33 av 73 inom rankingen för små kommuner (under 50 000 invånare). Den generella nöjdheten för Ystad som cykelkommun är bra. Bäst betyg ges för tillgången till cykelbanor och dess kvalitet, parkering och skyltning.

Undersökningen visar lägst betyg för cykelklimatet som handlar om hur man uppfattar klimatet för cyklister i förhållande till andra trafikanter. Även frågor kopplade till trygghet och hur Ystads kommun prioriterar att arbeta med cykling och cyklister fick relativt låga betyg bland de 242 respondenterna.

Ystad kommun arbetar löpande med cykelplanering och olika åtgärder som ska göra det enklare, säkrare, tryggare och attraktivare för kommunens invånare att välja cykeln framför bilen. Arbetet sker enligt den politiskt antagna Cykelplanen. Arbetet omfattar både mindre åtgärder som att ta bort hinder på cykelvägarna, installera cykelpumpar och bygga fler cykelparkeringar till större projekt som att bygga nya cykelbanor. Kommunen gör till exempel även uppföljningar av olycksstatistik och mäter hur många som cyklar.

Undersökningen blir ett underlag till kommunens fortsatta arbete med förbättringsåtgärder.
- En bra cykelinfrastruktur är en förutsättning för att fler ska välja cykeln i stället för bilen, så det är glädjande att se ett bra betyg för detta i undersökningen. Fortfarande finns det mycket att förbättra och denna undersökning är en bra vägledning för vårt fortsatta arbete att göra Ystad till en bra cykelkommun, säger Emma Holgersson, trafikplanerare på Ystads kommun.


Länken till hela resultatet från Cyklistvelometern finns på Cykelfrämjandets hemsida 

Publicerad 2022-11-10