Tillfälligt uppehåll för Tornväktaren – arbetsmiljöbrister måste åtgärdas

Tornväktarens arbetsplats i Mariakyrkan har stora arbetsmiljöbrister. Nu görs en utredning för att se vad som behöver åtgärdas för att skapa en säker arbetsplats. Under tiden håller verksamheten stängt. Det beslutade en enig kulturnämnd den 18 december.

- Vår främsta prioritet är personalens trygghet och säkerhet och målet är att garantera fortsatt säker verksamhet. Bristerna måste rättas till inte minst inför den kalla årstiden som vi går till mötes, säger Sebastian Goksör, museichef på Klostret i Ystad.

Ystads kommun har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och vid en skyddsrond i oktober konstaterades att arbetsmiljön var bristfällig ur säkerhetssynpunkt. Det handlar främst om farliga trappor, läckande tak och otillräckliga trappräcken.

Därför stängs nu verksamheten så att en analys och utredning kan göras för att ta reda på vad som krävs och vad som är möjligt att genomföra, inte minst med tanke på att Mariakyrkan är en gammal byggnad och ett kulturminne. Förutom Svenska kyrkan är även Länsstyrelsen en instans som måste involveras i arbetet.

- Vi har en bra dialog med församlingen som förvaltar Mariakyrkan. De har också ett visst arbete som pågår i tornet och vi kommer att titta på möjliga lösningar tillsammans. Det här är en unik verksamhet som vi är måna om att bevara. Nu måste vi se till att säkerheten prioriteras och att få igång verksamheten i någon form igen inför sommarsäsongen, säger Sebastian Goksör. 

 

Publicerad 2019-12-18