Trafikverket trädsäkrar Österlenbanan

Trafikverket genomför trädsäkring längs järnvägen mellan Ystad och Simrishamn. Syftet är att minska störningar och skador på grund av träd som faller på spåret eller på kontaktledningar. När trädsäkringen är klar kommer järnvägen kunna hållas öppen vid högre vindstyrkor än den gör i dagsläget.


Trädsäkringen utförs av arborister från ProArb på uppdrag av Trafikverket. Arbetet har nu kommit till Ystad och arboristerna har börjat väster om Södra Dragongatan och kommer att arbeta sig österut längs järnvägen.

Hur går det till?

Arboristerna kommer att hantera alla de träd inom tjugo meter från järnvägsspårets mitt som de bedömer utgör en risk nu eller inom femton år. Vissa träd kommer beskäras, andra kapas eller avverkas helt och en del träd kommer lämnas orörda till exempel om de lutar bort från spåret.

Faunadepåer

Mycket av trädmaterialet som tas ner kommer att lämnas på platsen antingen som flis eller som faunadepåer. Detta för att försöka spara så mycket biologisk mångfald som möjligt och även för att skapa ny biologisk mångfald. Överblivet material som inte får plats att lämnas kommer att transporteras bort, men det kan komma att bli liggande ett tag.

Inom stugområdet kommer det inte lämnas några faunadepåer i närheten av stugorna, utan bara där det bedöms inte störa arrendatorerna. 

När är arbetet klart?

Det finns ännu inte någon tidplan för när trädsäkringen längs järnvägen inom Ystads kommun kommer vara klar.

Mer information och kontaktuppgifter till Trafikverket

Du hittar mer information om trädsäkringen på Trafikverkets hemsida. Här finns också kontaktuppgifter om du har frågor om arbetet.

 

Publicerad 2023-12-21