Utmaningar inom hemtjänsten kräver prioriteringar

Ystads kommuns hemtjänst har i nuläget en ansträngd bemanningssituation på grund av hög frånvaro. Det är en följd av bland annat den utökade smittspridningen av Covid-19 i samhället, men även övrig säsongsrelaterad frånvaro.

I dagsläget behöver därför några av hemtjänstområdena prioritera de insatser som är viktigast. Det innebär inledningsvis att insatser som städning, promenader, avlösning etcetera kan behöva skjutas fram.

Det nuvarande läget beror både på ökad smittspridning men även normal säsongsrelaterad frånvaro enligt verksamhetschef Ajsela Music:

- Just nu har vi högre frånvaro än vanligt inom hemtjänsten vilket innebär att vi behöver prioritera de viktigaste insatserna den närmaste tiden. Men vi följer utvecklingen noga och har bra riktlinjer och rutiner till vår hjälp när vi planerar bemanningen och gör prioriteringar, så att alla får den viktigaste hjälpen.

Så snart läget stabiliserats är målsättningen att alla uppskjutna insatser planeras in så att alla brukare får den hjälp de är beviljade.

- Vi hoppas och tror att brukare och deras anhöriga har förståelse för denna tillfälliga utmaning som vi befinner oss i. Kanske har man till och med möjlighet att ge en hjälpande hand. Det är heller aldrig fel att be om hjälp, säger Ajsela Music.

 

Publicerad 2022-01-05