Utökningar på Nybrostrandsbadet

Öppettider för motionssimning samt maxantalet personer i bassängerna utökas.

 

Kommunens badchef Mia Fält träffade förra veckan tillsynsrepresentanter från Länsstyrelsen på Nybrostrandsbadet, och fick ytterligare guidning i de åtgärder som behövs för att skapa en smittsäker sommar på badet.

– Generellt sett fick vi bekräftat att vi tagit bra beslut utifrån Nybrobadets förutsättningar. Vi fick även klartecken på att kunna utöka antalet personer som får vistas i bassängerna samtidigt, vilket också möjliggör mer motionssimning än planerat. Maxantalet på anläggningen ligger dock kvar tillsvidare, säger Mia Fält.

Nybrostrandsbadets hemsida har uppdaterats med den nya informationen kring maxantal i bassängerna samt öppettider för motionssimning.

– Länsstyrelsens vägledning betyder mycket och säkerställer att verksamheten drivs så smittsäkert som möjligt, och detta är så klart glädjande. Vår ambition är ju att skapa en så bra upplevelse för så många som möjligt. Vi kommer att utvärdera situationen på badet löpande under sommaren, säger Mia Fält.

Förändringar

  • Istället för max 30 respektive 6 personer samtidigt i de två bassängerna, vilket det tidigare beslutats om, utökas maxantalet nu till 40 respektive 12 personer. Ändringen gäller omgående.
  • Öppettiderna för motionssimning har utökats tack vare att maxantalet i bassängerna justerats, och erbjuds nu även varje eftermiddag. Ändringen gäller omgående.
  • Maxantalet på 250 besökare på anläggningen ligger kvar tillsvidare.

Mer information på Nybrostrandsbadets hemsida

Publicerad 2021-06-07