Om_kallan.JPG

Yrkesinspiratörer gav Ystadselever insyn i arbetsmarknaden

Ett fint exempel när det gäller samverkan mellan skola och näringsliv i Coronatider, men även för framtiden - att inte ställa in utan ställa om.


Dagens elever är framtidens arbetskraft. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning idag och matchningsproblematiken fortsatt stor.

De bristande matchningsmöjligheterna bottnar till stor del i att unga väljer utbildningar som inte leder till arbete, i liten utsträckning intresserar sig för bristyrken eller inte fullgör sin gymnasieutbildning

Till följd av Covid-19 valde Ystads kommun, precis som många andra, att ställa om sin prao. Prao är viktigt när det gäller samverkan mellan skola och näringsliv och att hitta nya sätt att mötas är viktigt.

Att inte ställa in utan ställa om

Jenny Norberg Randowo, SYV-samordnare, planerade om praon på Västerportskolan för att hitta nya sätt att introducera arbetsmarknaden för eleverna. Läs intervjun med henne här.

 

 

Publicerad 2021-05-31