Kommunen och polisen överens om samverkan

En samverkansöverenskommelse mellan Ystads kommun och polisen har nu undertecknats, för åren 2023-2025. Droger, trafik och ökad trygghet står i fokus. 

 
En ny samverkansöverenskommelse har i dagarna upprättats mellan polisen och Ystads kommun. Dokumentet syftar till att stärka samarbetet och tydliggöra åtagandena parterna emellan i det viktiga arbetet med att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen.  

I det brottsförebyggande arbetet har droger ett särskilt fokus, där insatser ska göras för att försvåra såväl användning som drogrelaterad brottslighet. Trafiken är ett annat område som får särskild uppmärksamhet. Det trygghetsskapande arbetet syftar till ökad trygghet i den offentliga miljön, i hemmet, i skolan och på arbetsplatser.  

Brottsförebyggande och trygghetsskapande

– Det känns väldigt bra att vi nått fram i våra gemensamma diskussioner och att vi nu kunnat signera avtalet. Det är en tydlig markering att vi med gemensamma krafter arbetar tillsammans för att förebygga brott och öka tryggheten för Ystadborna. Med tanke på att droganvändningen bland yngre ökat, så känns det angeläget att vi gemensamt arbetar för att motverka detta, och det är en viktig symbolisk signal att vi tar detta på största allvar, säger kommunstyrelsens ordförande Paula Nilsson.  

Fler aktiviteter och åtgärder

– Jag är glad för vår nu signerade samverkansöverenskommelse. Polisen och kommunen har ett väldigt viktigt arbete i att tillsammans öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Jag ser fram emot vår samverkan där vi kommer kunna identifiera och samordna fler aktiviteter och åtgärder i kommunen, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Vi kommer även att kunna stärka vårt brottsförebyggande arbete, och jobba mer evidensbaserat för att exempelvis förhindra att unga hamnar i kriminalitet och i narkotikamissbruk, säger lokalpolisområdeschef Frida Lovén.  
 

Paula Nilsson och Frida Lovén undertecknar överenskommelsen
PKommunstyrelsens ordförande Paula Nilsson och lokalpolisområdeschef Frida Lovén undetecknar överenskommelsen om samverkan den 8 mars 2023.
 
 

Publicerad 2023-03-24