Ystads kommun öppnar resursskola

Ystads kommun öppnar en resursskola med start hösten 2021. Skolan ska finnas i tidigare Östra skolan och kommer att ta emot ett begränsat antal elever som är i behov av särskild skolundervisning. En rektor och flera pedagoger kommer att rekryteras till den nya skolan.

Behovet av en resursskola har funnits under en tid i Ystads kommun. Begreppet resursskola introduceras och regleras i skollagen från och med 1 juli 2021 och i samband med det väljer Ystads kommun att starta upp en sådan till läsårsstarten 2021. Resursskolans verksamhet kommer att drivas i nära samarbete med både Social omsorg och kommunens centrala elevhälsa. Syftet är att erbjuda barn som är i stort behov av särskilt stöd, en välanpassad skolgång på hemmaplan.

- Vi kan erbjuda dessa elever en utmärkt och individuellt anpassad skolgång tack vare våra ytterst kompetenta pedagoger inom skolan och medarbetare inom elevhälsan. Det är också viktigt med ett nära samarbete med föräldrar och att bedriva denna form av skolgång närmare hemmet underlättar mycket. Vi är övertygade om att kunna erbjuda dessa elever en bättre helhet på det här sättet, säger Dennis Hjelmström, skolchef Ystads kommun.

Nära samverkan med Social omsorg och elevhälsan

I de fall en elev, utöver anpassad lärmiljö och skolgång, även behöver stöd från kommunens öppenvård så finns Social omsorgs insatser nära till hands. Den redan etablerade samverkan mellan kommunens olika stöttande funktioner kan ingå under samma tak och på det sättet bli bättre tillsammans i strävan att hjälpa elever och deras vårdnadshavare till en välfungerande tillvaro i och utanför skolan.

Resursskolan kommer att vara en fullvärdig skola, med tillgång till alla de delar och funktioner som en skola ska ha. Elevgrupperna kommer att vara små och personaltätheten hög, med fokus på att skapa rätt förutsättningar för trygghet och lärande. Skolan kommer initialt att ha plats för ca 10-15 elever.

 

Publicerad 2021-02-18