Ystads stadstrafik får fortsatt höga betyg av resenärerna

Skånetrafiken gör regelbundna mätningar av resenärernas upplevelse av kollektivtrafiken. 2020 sjönk resandet på grund av pandemin men resultatet pekar ändå på fortsatt fina siffror för stadstrafiken i Ystad.

Tony Skullman, bussförare– Förutom våra duktiga förare så har även våra nya och bekväma elbussar bidragit till det positiva gensvaret, berättar Anette Jönsson, affärsutvecklingschef på Bergkvarabuss som i uppdrag av Skånetrafiken trafikerar i Ystad.

Kvalitetsmätningarna är en undersökning som genomförs på alla bussar och tåg i Skåne för att ge kunderna en möjlighet att betygssätta sin resa ”här och nu”. Det är 18 frågor som berör fem områden: punktlighet, uppträdande, information, framförande och fordonets skick.

– Genom frågorna får vi en bild av hur hela resan faktiskt upplevs av kunden. Vi får en insikt i vad kunderna tycker att vi ska förbättra, men även vad de är nöjda med, säger Anette Jönsson.

Trots det senaste minst sagt ovanliga året med minskat resande, pekar undersökningen på fortsatt nöjdhet i Ystads stadstrafik. Medelvärdet har legat stadigt på 8 av 10 i snitt de senaste sex åren.

– Kunden går alltid först. Vi som kör stadsbuss i Ystad tar hand om kunderna och bemöter dem vänligt.  Alla kunder, både unga och gamla känner sig trygga och sedda. Det märker jag genom att vi får ett vänligt bemötande tillbaka. Jag trivs verkligen med mitt arbete, berättar bussföraren Tony Skullman.

Publicerad 2021-04-16