Projekt och samarbete

Ystad ska vara en stark regional kärna för hela Skåne med en tydlig koppling till sitt omland. Genom gott ledarskap ska Ystads kommun, i samverkan med andra kommuner och aktörer, bidra till attraktivitet och tillväxt på ett hållbart sätt.

Ystad ska vara drivande och initiativtagare till att bygga vidare på de värden som finns i vår delregion och har möjlighet att bidra med ett tydligt urbant alternativ i samklang med sitt omland och bli en attraktiv mötesplats för näringsliv, kultur och fritidsaktiviteter året om.

Ystad är en av åtta regionala kärnor i Skåne enligt Region Skånes kriterier. Vikten av att dra nytta av flerkärnigheten i Skåne och stärka de regionala kärnorna är centralt i den regionala utvecklingsstrategin för Skåne. Som regional kärna har Ystad en viktig roll i att driva utvecklingen i Sydöstra Skåne framåt.

Publicerad 2016-11-29, Uppdaterad 2019-11-12