Strasbourg_webb.jpg

Projekt och internationellt arbete

Ystads EU-arbete

EU påverkar på något vis de flesta verksamheter i en kommun. Enligt Sveriges kommuner och Landsting påverkas lite mindre än 50 procent av de frågor som finns på dagordningen i kommunfullmäktige direkt eller indirekt av EU. Det är även på regional och kommunal nivå som de flesta EU-beslut genomförs i praktiken. Europa står inför många gemensamma utmaningar och som kommun har vi möjligheter att utveckla våra verksamheter genom EU:s fonder och program tillsammans med andra aktörer.

Ystad är porten till framtiden och omvärlden och Ystads kommun har en positiv grundinställning till internationella samarbetsprojekt som främjar kommunen, dess invånare och näringslivet. De EU-finansierade projekt som kommunen deltar i ska utgå från verksamheternas behov och komplettera det utvecklingsarbete som bedrivs i Ystads kommun.

Här nedan kan du läsa om några av de EU-finansierade projekt som pågår i Ystads Kommun:

Green Screen - miljöcertifiering av film, ett EU-finansierat InterReg-projekt.

Tillväxt Östra Skåne - för ökad sysselssättning, tillväxt, strategisk kompetensförsörjning, internationalisering och innovationsförmåga. Projektet får cirka 17,8 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för att 100 företag med 1 500 anställda ska kunna utvecklas och växa.

Ung Sluss – studier eller arbete för unga i sydöstra Skåne, ett projekt delfinansierat av Europeiska Social Fonden.

Boss -  Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne samt Region Skåne har tillsammans med 16 kommuner beviljats medel av ESF till projektet BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan. Huvudsyftet med projektet är att utveckla och stärka förvaltningsövergripande samverkan för att underlätta ensamkommande barn och ungas integration i samhället.

Marinpedagogisk verksamhet - Detta projekt går ut på att utveckla Marietorps naturskola i Ystad med en marinpedagogisk verksamhet. En verksamhet där barn och unga på plats kan följa havet och strandens olika skeenden för att ge dem en ökad miljömedvetenhet och en förståelse för vikten av sin egen roll och betydelse för en hållbar utveckling.

 

Publicerad 2016-11-29, Uppdaterad 2019-08-21

Läs mer om utbyggnaden av hamnen