Information till näringsidkare

Regementsgatans ombyggnad 2018-2019

Tider och etapper

Ombyggnadsarbetena kommer att starta under december 2017 och gatan planeras att vara färdiga under juni 2019. Arbetet kommer att utföras i etapper där varje kvarter kommer att utgöra en etapp.


Tillgänglighet till entréer och för transporter

Utmed fasaderna kommer det hela tiden att vara möjligt för gående att röra sig. Entréer kommer att vara tillgängliga under hela ombyggnaden. Under tiden som arbetet pågår med djupa schakter, för att lägga om VA-ledningar, kommer tillgängligheten för transporter att vara begränsad.

Under pågående arbete i de olika etapperna kommer parkering inte att vara möjlig. De idag befintliga parkeringarna längs gatorna kommar att ändras under byggtidens gång.

Vibrationer och besiktningar  

Under veckorna 46-50 pågår besiktning av era fastigheter. Bergsäker, företaget som utför besiktningarna, kommer att berätta om de vibrationer ni kan förvänta er under byggtiden.

VA-utbyggnaden

En separering av spill- och dagvatten ska göras i entreprenaden och du som fastighetsägare kommer att få nya anslutningar till din fastighet. Kontrollera bifogade ritningar över dina anslutningar och berätta för oss om placeringen inte är enligt tidigare överenskommelse. Använd  den här e-postadresssen: regementsgatan@ystad.se

Ritningar VA

Här hittar du VA-ritningar i pdf-format.

Tillgänglighetsanpassa din entré

Vi har tagit fram en en ramp som kan anpassas till er entré för att göra er fastighet tillgänglig. Så om ni vill ta ert ansvar som fastighetsägare och åtgärda detta enkelt avhjälpta hinder erbjuder vi er att köpa rampen till självkostnadspris i entreprenaden. Här hittar du en ritning av en ramp.

Gå in på Boverkets webbplats om du vill ha tips om åtgärder som räknas till enkelt avhjälpta hinder.

 

 

Publicerad 2017-11-15, Uppdaterad 2019-04-01