Tidplan och etappindelning

Ombyggnadsarbetena på Regementsgatan planeras att vara färdiga under juni 2019.

Under arbetets gång kommer gatan att delas upp i sju delar där byggnadsarbetena kan pågå på som mest på tre delar samtidigt. Transporter kommer att köras på omkringliggande vägar och framförallt norr om Regementstgatan, på till exempel Oskarsgatan, Mariagatan, Sektersgatan och Borgmästargatan.

Etapper

Etapper. Obs! Tiderna är preliminära                             

1. 2018-01-08 - 2018-06-28

2. 2018-03-12 - 2018-08-15

3. 2018-06-29 - 2018-11-05

4. 2018-09-03 - 2019-01-10

5. 2018-11-08 - 2019-03-26

6. 2018-11-08 - 2019-02-20

7. 2019-01-04 - 2019-05-14

Publicerad 2017-11-15, Uppdaterad 2019-04-01