Utformning och grönska

Regementsgatan byggs om för att höja trafiksäkerheten, attraktiviteten och tryggheten. De som går eller cyklar har prioriterats utifrån Ystads kommuns övergripande mål.

Bild från Sigma

 

Målet är att knyta samman Stora Östergatan och Österportstorg med Regementsgatan och vidare till Regementsområdet. Nya Regementsgatan ska också knyta an till Ystads historia och bjuda på trevliga upplevelser längs vägen.

Till exempel kommer lindar att planteras på båda sidor vägen som knyter an till den gamla paradgatan Regementsgatan samtidigt som de tar hand om dagvatten och ger grönska och skugga. Trädgaller och cykelställ kommer att vara specialgjorda med ett utseende som passar ihop med de äldre husen utmed gatan

Gatan kommer att ha gångbanor närmast de olika tomterna och husfasaderna. På södra sidan kommer en cykelbana att finnas som ansluter till Jennygatans cykelbana åt väster och till Dragongatans cykelbana åt öster.

Mellan träden kommer parkeringsplatser, soffor, cykelställ och busshållplatser att finnas. Åt öster, mot Regementsområdet, blir det gräsytor under träden och däremellan infarter och parkeringsplatser.

Österut kommer gatan att upplevas grönare med gräs under träden. 

 

 

Publicerad 2017-11-15, Uppdaterad 2019-02-13