EU-flaggan_webb.jpg

EU:s fonder och program

I Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 kan du läsa mer om de största EU-programmen som är intressanta från ett skånskt perspektiv.

Du kan hitta mer information om EU-programmen och hur du söker till dem på Riksdagens sida för EU-information EU-upplysningen eller på EU:s egen sida som har en nybörjarguide till EU-finansiering.

Europa2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi med ledorden ”smart och hållbar tillväxt för alla”. EU har i strategin ställt upp fem överordnade mål för sysselsättning som ska uppnås före 2020: innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. EU-programmen som gäller för perioden 2014-2020 relaterar alla tydligt till Europa 2020-strategin.

EU:s fonder och program

I och med att programperioden snart är slut är utformningen av nästa programperiod 2021-2027 i full gång. Europeiska Kommissionen lade den 2 maj 2018 ett förlag på en ny långtidsbudget för den nya programperioden som nu ska förhandlas och sedan antas av alla EU:s medlemsstater i Europeiska unionens råd och godkännas av Europaparlamentet. Förhoppningen är att en preliminär överenskommelse ska finnas på plats tidigt 2019 och att beslut ska kunna tas innan Europaparlamentsvalet nästa år. 

Sammanhållningspolitiken står för en tredjedel av EU:s budget och det är genom detta politikområde som stora delar av EU:s program och fonder finansieras. Det är också inom sammanhållningspolitiken som frågorna om regional utveckling ingår. EU:s sammanhållningspolitik påverkar med andra ord kommuner och regioner stort.

Enligt kommissionens förslag ska nästa programperiods sammanhållningspolitik baseras på fem mål och ett gemensamt regelverk för sju olika fonder för att göra det enklare och effektivare. De fem målen är enligt förslaget:

1) Ett smartare EU genom innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till små och medelstora företag.

2) Ett grönare, koldioxidfritt EU där man genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybar energi och klimatåtgärder.

3) Ett mer sammanlänkat EU med strategiska transportnät och digitala nät.

4) Ett mer socialt EU som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård.

5) Ett EU som står närmare medborgarna genom att stödja lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU.

Vad som framkommit i förhandlingarna så här långt är att Sveriges regering vill se en betydligt minskad budget totalt och en sammanhållningspolitik som fokuserar mer på mindre utvecklade regioner. SKL, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har i sina skrivelser om sammanhållningspolitiken betonat sammanhållningspolitikens betydelse för lokal och regional utveckling.

Du kan följa utformningen och läsa mer detaljerad information om EU:s nästa långtidsbudget på Kommissionens hemsida.

Publicerad 2016-11-29, Uppdaterad 2019-08-06