stugor.jpg

Fredriksberg blir Etableringsboende

Etalbleringsboendet för nyanlända i Snårestad byggs ut och ett nytt boende kommer att skapas på Fredriksbergs kursgård.

Sedan tidigare har vi tillsammans med PMF Utveckling skapat ett etableringsboende i Snårestad. Det har rapporterats om det i media och landshövding Anneli Hulthén lyfte fram det som ett gott exempel på samverkan mellan ett socialt ansvarstagande företag och en kommun.

Boendet i Snårestad har två korridorer avsedda för ensamhushåll, främst då personer med temporära uppehållstillstånd. Det planeras för en tredje avdelning avsedd för större barnfamiljer.

Nu kommer det att skapas ett etableringsboende i samverkan med Försvarsutbildarna på Fredriksbergs kursgård.

– Föreningen har på ett mycket ansvarsfullt sätt drivit ett av Sveriges kanske bästa asylboenden. Att vi tar tillvara deras kompetens och tillsammans ger de som bosätter sig i Ystad en så bra start som möjligt känns naturligt, säger Peter Eriksson, integrationsstrateg på Ystads kommun.

Målgruppen är i främst småbarnsfamiljer med två eller högst tre barn. Men på grund av att det är svårt att få lägenhet kan även andra komma att anvisas hit.

Ett etableringsboende är en boendeform där det egna boendet är relativt litet och sparsmakat. Men det kompenseras av gemensamhetsytor, sociala aktiviteter, samvaro och samverkan. Andra aktiviteter är studieförbundsverksamhet i på boendet, öppen förskola, svenskundervisning för föräldralediga och andra viktiga saker för att rusta den nyanlända för att kunna leva självständigt.

– På sikt vet vi att det byggs mycket och vi arbetar aktivt för att hjälpa de som kommer att ställa sig i bostadsköer. Vi kommer även arbeta för öppna upp den ordinarie bostadsmarknaden för de nyanlända, säger Peter Eriksson.

Läs mer om integrationsarbetet här.

Publicerad 2017-04-06