Byggstart i Nybrostrand

Nu påbörjas utbyggnaden av Nybrostrand 19:10, också kallat Nybrostrand väster. Kontrakt med entreprenör är skrivet.

Snart kommer nästa bostadsområde i Nybrostrand att börja växa fram. Den 13 oktober skrevs kontraktet på mellan entreprenörens, Veidekkes ombud, Peter Östlund och kommunens ombud och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Malmberg.

Under november påbörjas byggandet av vägar, vatten och avlopp i området mellan golfbana och bostäder, norr om Österleden.

Naturområden, park och torg kommer att slutföras under sensommaren 2017. Alla gator beräknas vara körbara till årsskiftet 2017-2018. Tomter kommer att börja säljas efter sommaren 2017.

Publicerad 2016-10-27, Uppdaterad 2016-11-14