Kommunen 2030 - vad tycker du?

Översiktsplanen berättar hur kommunen ska utvecklas i framtiden; om bebyggelse, landsbygdsutveckling, hav och infrastruktur. Nu vill vi veta vad ystadsborna tycker.

Just nu arbetar kommunen med en ny översiktsplan. Syftet med planen är att visa hur mark och vatten ska användas och att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för kommunen. Översiktsplanen innehåller politiskt förankrade strategier och ställningstaganden om hur kommunen ska utvecklas, förvaltas och skyddas samt hur olika allmänna intressen ska prioriteras.

Förslaget på den nya översiktsplanen finns nu att ta del av och eventuellt lämna synpunkter på under det så kallade samrådet. Samrådstiden pågår mellan den 15 februari – 30 april 2019. Synpunkter lämnas direkt i den digitala översiktsplanen under fliken ”tyck till” eller skickas till sam@ystad.se . Du kan även lämna skriftliga synpunkter till Samhällsbyggnad, Plan och Bygg, 271 80 Ystad.

annons samråd

Översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning presenteras digitalt och finns tillgänglig via länken:

http://arcg.is/18jPWi

På dessa platser finns översiktsplanen tillgänglig för allmänheten att ta del av under hela samrådstiden. Representanter från stadsbyggnadsavdelningen kommer att finnas tillgängliga på öppet hus vid flera tillfällen under samrådstiden enligt schemat nedan:

Stadsbyggnadsavd: Tobaksgatan 11, mån-tor kl 10-12 och 13-15, fre kl 10-12
Köpingebro bibliotek: 28/3 kl 13-17 och 16/4 kl 15-17
Glemmingebro bibliotek: 25/3 kl 15-19 och 17/4 kl 14-17
Löderups bibliotek: 18/3 kl 15-19 och 1/4 kl 15-19
Svarte bibliotek: 2/4 kl 16-19 och 11/4 kl 14-17
Stadsbiblioteket Ystad: 5/3 kl 15-19 och 10/4 kl 15-19
Gamla rådhuset: 15/2-30/4 måndagar kl 13-16
Stadsbyggnadsavd: Tobaksgatan 11, mån-tor kl 10-12 och 13-15, fre kl 10-12

Läs mer på sidorna om översiktsplanen.

Publicerad 2019-03-15, Uppdaterad 2019-04-02