Allt bättre företagsklimat enligt lokala företagare

För fjärde året i rad ger de lokala företagen ett bättre betyg på företagsklimatet i Ystads kommun. Ystad hamnar på sjunde plats bland skånska kommuner enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning, som görs varje år och som tillsammans med statistiska faktorer utgör den totala rankingen av näringslivsklimatet och släpps i september.

Av Skånes 33 kommuner ligger Höganäs i topp med betyget 4,26. Ystad hamnar på sjunde plats med betyget 3,8 vilket är en förbättring från förra året. Det är också över Sverigesnittet som ligger på 3,4 på en skala 1-6. Av Sveriges 290 kommuner ligger 30 kommuner över 4,0.

- Resultatet är Ystads bästa hittills och nu vill vi nå 4,0 i fler delar av enkäten. Vi ökar i alla frågor utom två, där en är oförändrad och en där vi backar 0,1. Dessa två parametrar följer den generella trenden i Sverige, säger Jonas Rosenkvist, kommundirektör Ystads kommun.

Erik Hultgren, biträdande regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne, ger Ystads kommun gott betyg och råder kommunen att hellre titta på enkätsvaren än rankingen.

- Undersökningen ger oss ett kvitto på att det arbete vi gör uppskattas av företagarna i Ystad. Nu ska vi analysera svaren och peka ut ett antal förbättringsområden att jobba vidare med, säger Kent Mårtensson (s), kommunstyrelsens ordförande.

Svårt att hitta rätt kompetens

25 av Skånes 33 kommuner får underkänt när företagen betygsätter tillgången på arbetskraft och på senare år har flera skånska kommuner tvingats lägga ner praktiska gymnasieutbildningar. Ystad är en av endast åtta kommuner som får godtagbart betyg vad gäller tillgång på arbetskraft. Här spelar satsningar på det fjärde teknikåret på gymnasiet tillsammans med Ystads stora utbud av yrkesutbildningar stor roll.

Fakta

Läs mer om Ystads resultat.

Svenskt Näringslivs ranking baseras främst på enkätsvar från ca 31 000 företagare från hela landet. Rankingplaceringarna påverkas också av statistiska faktorer från SCB och UC AB. De rör bland annat andelen sysselsatta, andelen företagare och andelen nyföretagsamma människor.

Publicerad 2017-05-23