Dags att söka socialnämndens fonder

Nu är det dags att söka socialnämndens fonder. Blanketter finns här på hemsidan men kan även hämtas i receptionen på Blekegatan 1. Ansök senast 2 november.

Blanketter för ansökan finns nedan och på www.ystad.se men även i receptionen på Social omsorg, Blekegatan 1, Ystad. Vill du får blanketter hemskickade? Ring 0411-57 73 60.

Ansökan Greve Brahe

Ansökan samfond för behövande ensamstående

Ansökan stiftelsen familjen Lachmans minnesfond

Sista ansökningsdag är den 2 november 2018

Information om ansökan

HjärtaDet är vanligtvis många som söker ur våra fonder. Skriv så utförligt som möjligt i din ansökan om vad du söker till samt om dina ekonomiska förhållanden.

OBS! Kopia på deklaration ska medfölja ansökan.

Eftersom det alltid kommer fler ansökningar än det finns pengar till, tvingas vi att ge avslag på en del ansökningar. Det är därför viktigt att vi får upplysningar så att vi kan ge medlen till de mest behövande.


Ansökan ska vara inkommen till Social omsorg senast den 2 november 2018.

Adress:
Ystads kommun
Social omsorg
Blekegatan 1
271 80 Ystad

Besked om eventuellt bidrag ur fonden får du skriftligen till den adress du har uppgivit på ansökningsblanketten.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig samt uppgifter om varför du söker fondmedel. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut, meddela dig och för att kunna se till att du får de medel som du blivit tilldelad.

Vi tillämpar dataskyddsförordningen vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som ansökningsprocessen pågår och därefter kommer uppgifter sparas för de som får fondmedel under tio år.

Personuppgiftsansvarig är socialnämnden i Ystad kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Blekegatan 1, 271 80 Ystad eller soc@ystad.se. Du når vårt dataskyddsombud på: annika.linderoth@simrishamn.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Publicerad 2018-10-03