Första delen av Regementsgatan öppen

Etapperna 1 och 2, mellan Österportstorg och Borgmästargatan, är öppna för trafik på Regementsgatan. Nu återstår belysning och cykelställ och under vintern planteras träden. Det sista asfaltlagret kommer att anläggas 2020.

Arbetet pågår med etapperna 3, 4 och 6, mellan Borgmästargatan och Petrigatan och mellan Fridhemsgatan och halvvägs till Regementsområdet.

På den öppnade delen saknas fortfarande några element och ytskikt:

Träden kommer att planteras under vintern på samma plats där det nu står tillfälliga sittbänkar i betong med träsits. Betongsittplatsen tas bort och trädet planteras i den färdiga skelettjorden, som redan är anlagd. Ovanpå trädgropen kommer ett markgaller i svart stål att läggas. Träden som ska planteras är en lite mindre lindsort (Tilia cordata Linn) och de står på tillväxt på plantskolan.

Belysningsstolparna som står utmed gatan idag är provisoriska. De provisoriska lamporna är lite lägre svarta stolpar med en hängande glob som armatur. Stolparna är ca 7 meter och ljuspunkten ca 6 m över mark. Det blir ett mänskligare och småskaligare ljusrum utmed gatan, utan att ge avkall på tryggheten och den bekväma ljusupplevelsen.

Cykelställ i svart stål med mjuka former kommer att anläggas på ytorna mellan gång-cykelbana och körbana.  

Det översta lagret asfalt anläggs först 2020 så att gatan ska bli så hållbar som möjligt. Små asfaltsträngar har lagts provisoriskt vid övergångställen. När asfalten är på plats är övergångställena tillgängliga för dem som till exempel går med rollator eller tar sig fram med rullstol. Det innebär också att cykelbanan kommer att bli jämnare i passagerna längs med Regementsgatan. 

Parkering under den fortsatta byggtiden

Preliminära tider

Etapp 1, Österportstorg-Sektersgatan Ingen datumparkering, dock korttidsparkering dagtid 9-18
Etapp 2, Sektersgatan-Mariagatan Ingen datumparkering, dock korttidsparkering dagtid 9-18
Etapp 3, Mariagatan – Borgmästaregatan Avstängd t o m 2019-11-22, sedan som 1 och 2
Etapp 4, Borgmästaregatan-Petrigatan Avstängd 2018-09-01 - 2019-12-21
Etapp 5, Petrigatan-Fridhemsgatan Ingen datumparkering, avstängt ca 2018-11-23 – 19-05-13
Etapp 6, Fridhemsgatan –Körlins väg Avstängd t o m 2018-11-30
Etapp 7, Körlins väg –Dragongatan Ingen datum-p, avstängd ca 2019-01-03 – 2019-06-07


Läs mer om projektet här.

Publicerad 2018-09-18, Uppdaterad 2018-10-11