Höstens första näringslivsfrukost

Välkommen till höstens första näringslivsfrukost den 4:e september på temat: Pulsen på politiken för ett blomstrande näringsliv.

Plats: Surbrunnsparken

07.30 Frukost och mingel

08.00 Välkomna - Angelica Erlandsson, Ystads kommun och Ingvar Öberg, Företagarna Ystad

Aktivt blomstrande näringsliv för tillväxt, med Ystad som regional kärna
Varje representerat parti har 5 min på sig (med tidtagning) att presentera partiets program utifrån ovanstående rubrik

Påtår och mingel

Aktivt blomstrande näringsliv för tillväxt med Ystad som regional kärna
Fortstättning

Övrigt
Representant från Näringslivsrådet ger en uppdatering om pågående arbete
Marknad & Näringsliv, Ystads kommun berättar kort om arrangemanget "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" 

09.15 Avslut

Begränsat antal platser. Sista dag för anmälan är den 31 augusti. Anmäl dig här.

Näringslivsfrukostarna är kostnadsfria och arrangeras av Ystads kommun och Företagarna i samarbete med Ystads Allehanda och Radio Active.

Publicerad 2018-08-16