Vattenverk.jpg

Ingen vattenbrist i Ystad

Trots förbrukningsrekord – inget bevattningsförbud i Ystad.

Den varma sommaren har medfört hög vattenförbrukning. I Ystad har den högsta vattenförbrukningen sedan 2006 noterats vilket är förbrukningsrekord, nästan 12 000 m3 har förbrukats i kommunen under ett och samma dygn. Trots detta finns inga planer på att införa bevattningsförbud.

Det finns två vanliga anledningar till vattenbrist. Den ena är att det är låga grundvattennivåer i naturen så att det inte finns tillräckligt med vatten som kan behandlas till dricksvatten. Den andra anledningen är att vattenverket eller ledningarna i marken har för låg kapacitet. I Ystad har det inte uppmätts några oroendeväckande låga grundvattennivåer och Nedraby vattenverk är nyligen ombyggt så att det har hög kapacitet. Därför har Ystads kommun inte behövt gå ut med bevattningsförbud likt många andra kommuner.

Inför ombyggnationen av vattenverket räknade man på hur stor vattenförbrukningen väntas vara år 2030 och det är efter den vattenmängd som vattenverket är byggt. Eftersom mängden vatten var större än det den vattendom som finns i Nedraby undersöktes redan då hur tillgången på vatten skulle tryggas.

Kommunen har sedan tidigare en vattentäkt i Herrestad där man gjort två nya brunnar som har tagits i drift under våren. Dessa brunnar är placerade inom samma område som Ystads första vattenverk fanns. Vattnet går i en ledning i marken och behandlas i den nya processen på Nedraby vattenverk.

Publicerad 2018-07-12