8B7B4672_kopia.jpg

Sommarjobben fördelade

2019 års kommunala sommarjobb för ungdomar är nu klara. För dem som inte fått jobb finns fortfarande chansen till en eventuell reservplats.

Nu är besked på väg till alla ungdomar som sökt sommarjobb. Omkring den 22 maj bör de flesta ha fått sina besked.


Anvisningar till dig som fått besked att du fått sommarjobb


Lön
per arbetad timme är 62 kronor inklusive semesterersättning till och med den kalendermånad som man fyller 18 år och 80,50 kronor inklusive semesterersättning från och med månaden efter det att man fyllt 18 år.

Närvarorapport får Du av arbetsledaren som kan hjälpa dig att fylla i den om det är något du inte förstår. I antal arbetade timmar ingår inte raster, t ex lunchrast. Har du varit frånvarande ska även orsak till frånvaron fyllas i, t ex sjuk eller läkarbesök. Glöm inte att både du själv och arbetsledaren ska skriva under blanketten!
Arbetsledaren skickar sedan rapporten till Löneenheten, Susan Andersson, omgående efter anställningens slut.

Jämkningsansökan Länk till blanketten hittar du här – Jämkning. Läs anvisningarna noga! Skicka blanketten så fort som möjligt till Ystads kommun, Löneenheten, Susan Andersson, 271 80 Ystad.

OBS! Vi kan inte reglera skatten i efterhand, utan endast vid löneutbetalningstillfället.
Därför är det viktigt att Löneenheten får blanketten så fort som möjligt.


Frånvaro
Anmäl alltid frånvaro till arbetsledaren. Om du är sjuk kan du bli berättigad till sjukersättning från arbetsgivaren. Förutsättningen är att du varit anställd i 14 dagar. Första dagen är karensdag och då utgår ingen ersättning.

Utbetalning Dina pengar sätts in på Sparbanken Skåne.

Du måste göra en kontoanmälan, även om du redan har konto i denna bank på: www.sparbankenskane.se/kontoregister

Utbetalning sker senast den 27:e i månaden efter avslutat sommarjobb. Förutsättningen är att rapporten är rätt ifylld, underskriven av dig och attesterad av arbetsledaren.
Din lönespecifikation når du elektroniskt via www.swedbank.se/edokument. Inloggning sker med e-legitimation eller mobilt bank-id.

Har Du frågor om rutiner på din praktikplats, ring din handledare. Har du frågor om ersättning, utbetalningar och dylikt, ring Susan Andersson på Löneenheten, 0411-57 71 22 eller maila susan.andersson@ystad.se

 

Till dig som inte fått sommarjobb

Vi kan tyvärr inte erbjuda alla en plats men vi brukar alltid få en hel del återbud. Därför låter vi alla er som inte fått en plats, stå som reserver. Inför varje periods början lottar vi in reserver på återbudsplatserna.

Vi meddelar dem som får reservplatser per telefon. Tänk på att ha din telefon igång. Vi kommer bara att ringa eller skicka sms en gång!

 

Är du inte intresserad av att stå som reserv, meddela då detta med detsamma!

Mejla till sommarjobb@ystad.se

Då har vi en chans att hinna ta in någon annan på din plats.

 

Mer info om sommarjobben

Det finns mer info om sommarjobben och arbetsplatserna på ystad.se/sommarjobb2019

 

 

 

Publicerad 2019-05-17, Uppdaterad 2019-05-20