Spolning av avloppsledningar i Snårestad 3/4-3/5

Spolning av avloppsledningar i Snårestad 3/4-3/5

Va-enheten utför underhållsspolning av avloppsledningar i Snårestad 3/4-3/5 och lukt kan förekomma.

Fyll upp era vattenlås!

Frågor besvaras av kundtjänst kl. 9-12,13-15 telefon 0411-577 983 övrig tid ring växeln 0411-57 70 00.

Publicerad 2019-04-03