Vägarbete på Södra Dragongatan

Under perioden maj till september pågår vägarbete på Södra Dragongatan mellan Bornholmsgatan och Världens ände. En tillfällig väg kommer att finnas så att det går att ta sig fram.

Avstängningen sker i etapper. Tack vare en tillfällig väg är det inga problem att ta sig fram till stugor och anläggningar.

Det är en större dagvattenledning som ska grävas ner och förberedelse för spill- och vattenledning inför kommande utbyggnad av hamnen.

Publicerad 2018-05-16