16240257-students-with-tablet-pc-writing-to-notebooks.jpg

Medborgarförslag

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Ystads kommun har rätt att lämna in förslag. Detta innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund, som saknar rösträtt, får lämna in förslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Allt som har med kommunens ansvarsområden att göra, t.ex. fler lekplatser, billigare sophämtning m.m. Däremot kan vi inte behandla förslag som har med myndighetsutövning och enskilda personer att göra, t.ex. försörjningsstöd och bygglov eller förslag med odemokratisk eller rasistisk innebörd.

Tänk på att skriva ett förslag för varje ämnesområde och att innehållet utformas så att det utmynnar i ett konkret förslag.  

Trafikfrågor

Frågor som rör trafiken, såsom hastighetsbegränsningar, parkeringsmöjligheter etc, behandlas inte i sak av kommunfullmäktige. Om du vill lämna förslag i sådana ärenden är det bättre att skriva direkt till

Trafiknämnden
271 80 YSTAD

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag och till vem?

Du kan lämna ditt medborgarförslag digitalt via Mina Sidor eller använda formuläret för medborgarförslag. Om du använder ett sådant formulär ska det lämnas till kommunfullmäktiges kansli i Nya Rådhuset eller skickas till

Ystads kommun
Kommunkansliet
Nya Rådhuset
271 80 YSTAD

Förslaget kan undertecknas av en eller flera personer. Glöm inte att märka din skrivelse med ”Medborgarförslag”. När medborgarförslaget kommit in till kommunen blir det en allmän handling.

När och var behandlas medborgarförslaget?

Kommunfullmäktige tar upp förslaget på ett sammanträde och överlåter till berörd styrelse eller nämnd att fatta beslut om medborgarförslaget, om möjligt inom ett år. Nämnden kommer att underrätta dig om de vill ge dig rätt att närvara och yttra dig med anledning av förslaget vid det sammanträde där förslaget tas upp.

Samtycke till publicering

Förslagsställaren samtycker till att kommunen lagrar, bearbetar och behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) samt att förslagen inklusive personuppgifter publiceras på kommunens hemsida i samband med placeringen av kallelsen till Kommunfullmäktiges sammanträde.

Om du har några frågor är du välkommen att vända dig till kommunkansliet, tel. 0411-57 71 50 eller via e-post kommunen@ystad.se.

Om du vill ta del av de medborgarförslag som har behandlats kan du läsa mer i kommunstyrelsens protokoll eller kommunfullmäktiges protokoll.

 

Publicerad 2011-02-16, Uppdaterad 2019-01-21

Formulär