Nämnderna

Kontaktuppgifter till nämnderna, Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse.

Det finns sammanlagt ca 175 politiker i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser i Ystads kommun. Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i alla nämnder och styrelser.

Om du vill komma i kontakt med någon nämnd är adressen: Ystads kommun,
271 80 Ystad. tel 0411-57 70 00, fax 0411-729 68,  kommunen@ystad.se

 

Kommunstyrelsen kommunen@ystad.se
Barn och Utbildningsnämnden bun@ystad.se
Socialnämnden soc@ystad.se
Kulturnämnden kultur@ystad.se
Överförmyndarnämnden overformyndarnamnden@tomelilla.se
Samhällsbyggnadsnämnden sam@ystad.se
Myndighetsnämnden mynd@ystad.se
Gymnasienämnden gn@ystad.se
Publicerad 2013-12-11, Uppdaterad 2019-01-24