Information - Inbjudningar

Här kommer att finnas diverse olika Information.

 

Styrgruppen för Ystads lokala brottsförebyggande råd ("Ystads BRÅ") arbetar med olika teman. Vi har tagit fram följande tema:

 • fastighetsägare- och företagarmöte
 • intern- och externinformation
 • ungdomsperspektiv
 • äldreperspektiv
 • grannsamverkan
 • företagarmöte med fokus på restaurang/servering/café
 • press- och mediabevakning
 • kriminalvård och öppenvård

Överenskommelse om samverkan mellan polisen och Ystads kommun för ökad trygghet i Ystads kommun 2010. Läs mer

Rikspolischefen beslutade 2007-02-28 om direktiv angående samverkan mellan polis och kommun för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. De övergripande målen är:

 • Den totala kriminaliteten skall minska.
 • Fler personer skall känna sig trygga i kommunen.
 • Droganvändningen bland ungdomar skall minska.
 • Antalet uppdagade narkotikabrott gällande ungdomar 15-25 år ska öka.
 • Störningar från trafiken och ungdomsgäng skall minskas.
Publicerad 2020-02-24, Uppdaterad 2021-05-19