Framsida_2.jpg

Krisberedskapsbroschyr

Broschyren, “Var förberedd – om krisen kommer till Ystad” skickades ut till alla hushåll i Ystads kommun i november 2023. Den gör det enkelt för dig att vara förberedd om en allvarlig kris inträffar i Ystad. I broschyren har vi samlat den viktiga informationen på ett och samma ställe. 

 

 

Vår uppfattning är att människor vill ha kunskap för att kunna ta ansvar och fatta egna, kloka beslut. Och vi har alla, efter förmåga, ett eget ansvar för att vara förberedda på att hantera olika typer av händelser. Det är en av anledningarna till att kommunen tagit fram en lokal krisberedskapsbroschyr. 

I broschyren kan du läsa bland annat om hur du kan planera din beredskap, hur du får viktig information vid en kris, var din närmsta trygghetspunkt ligger och vad kommunen gör vid en kris.  

Bild på broschyrens framsida

På denna sida kan du:

 • läsa broschyren och ladda ner den i pdf-format
  (öppna pdf i nytt fönster)

 • lyssna på innehållet via ReadSpeaker
  Klicka på "Lyssna" uppe till höger på sidan

 • översätta innehållet till ett annat språk
  Klicka på "Translate" allra längst upp på sidan och välj språk

Har du inte fått broschyren eller gjort av med den? Då kan du hämta ett exemplar i receptionen på Nya Rådhuset eller på stadsbiblioteket.

Mer information om krisberedskap hittar du på ystad.se/krisinfo

Illustration: en grupp människor med packade väskor

Var förberedd – om krisen kommer till Ystad

Viktig information till dig som bor i Ystad

Den här broschyren är till dig som bor i Ystads kommun. Den innehåller information om vad som gäller vid en kris eller om det skulle bli krig, så att vi tillsammans ska klara oss så bra som möjligt.

Här kan du bland annat läsa om:

 • hur du kan förbereda dig
 • hur du får viktig information om något händer
 • kommunens ansvar
 • var du hittar din närmsta trygghetspunkt

MSB:s broschyr

År 2018 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i Sverige. Om du inte har den kvar kan du ladda ner den från MSB:s webbplats msb.se.

Viktig lokal information

Den här broschyren innehåller lokal information och kompletterar MSB:s broschyr. Om någonting allvarligt händer kommer du att ha stor nytta av att ha läst den här informationen.

Det är viktigt att du sparar broschyren på ett bra ställe, så att du lätt kan hitta den.

Förbered dig

Vid en kris kommer kommunens hjälp först gå till dem som behöver den mest. Och det kan ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen.

Planera därför för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre om du kan. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Prata med grannar, vänner och familj och fråga om de behöver hjälp med något.

Ju mer förberedd du är på att klara dig själv, desto bättre blir vår gemensamma förmåga att hantera en kris.

Din beredskap

Vad gör du om din tillvaro vänds upp och ner? Hur ordnar du med mat, vatten, värme och kommunikation vid ett längre elavbrott eller internet- och telefonstörningar? Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig. Planera för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre.

Det här behöver du förbereda:

 • mat och matlagning
 • vatten
 • värme
 • kommunikation

Du behöver också tänka på:

 • läkemedel och första hjälpen
 • toalettbesök och hygien
 • transportmöjligheter
 • kontanter
 • dina husdjur

Tips och checklistor över vad du behöver förbereda hittar du i MSB:s broschyr Om krisen eller kriget kommer och på krisinformation.se.

Engagera dig

Vad skulle du kunna hjälpa till med om en kris inträffar? När vårt samhälle drabbas av olika kriser och påfrestningar behöver myndigheter och kommuner tillgång till extra resurser för att kunna hjälpa fler. Människor som engagerar sig frivilligt är en viktig resurs i samhällets krisberedskap.

Som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du bidra, både till att samhället fortsätter att fungera under kriser och krig och till att dina medmänniskor får stöd och hjälp.

Vill du hjälpa till?

På frivilligutbildning.se hittar du mer information och kontaktuppgifter till frivilligorganisationerna.

Din insats behövs och är viktig för Ystads och Sveriges beredskap!

 

Kommunens ansvar vid kris

Ystads kommun har ett ansvar för både dig som bor här och för dem som vistas här tillfälligt. Kommunen driver många verksamheter som måste fortsätta fungera så långt det är möjligt även under kriser. Det kan till exempel handla om vatten- och elförsörjning, äldreomsorg, skola och räddningstjänst.

I kommunens ansvar ingår bland annat att:

Planera

Vi måste ha en plan för hur vi minskar risken för att något drabbar de viktiga verksamheterna, och för att kunna hantera de kriser som uppstår. Vi behöver också ha en intern beredskap dygnet runt, årets alla dagar, för att snabbt ska kunna vidta åtgärder om det händer något.

Samverka

Kommunen behöver samverka med andra myndigheter som exempelvis polis, räddningstjänst, länsstyrelse och organisationer. När en kris uppstår måste det finnas ett samarbete som fungerar mellan de inblandade.

Ge stöd

Vi ansvarar för att du får det psykologiska och sociala stöd du behöver vid en kris. Om det behövs kan kommunen erbjuda akut krisstöd. Då kan vi till exempel hjälpa till på plats när något allvarligt inträffat, eller slussa vidare till verksamheter som kan erbjuda hjälp.

Informera

Kommunen ansvarar också för att informera dig på olika sätt om det som hänt. Vid en kris behöver du få uppdaterad information och vägledning. 

Så får du viktig information vid en kris

Vid en kris eller särskild händelse är det viktigt att du håller dig i säkerhet och informerad från säkra och bekräftade källor.

Du kan få viktig information om en händelse eller kris på olika sätt:

Internet

På kommunens webbplats ystad.se hittar du information vid en kris. Du kan också hitta information på krisinformation.se.

Facebook

Vi använder också Ystads kommuns facebooksida för att informera vid en kris. Följ oss där!

Appar

För att få notiser och information vid allvarliga händelser kan du ladda ner apparna:

 • Krisinformation.se
 • SOS Alarm
 • Sveriges Radio Play

Radio

I Sveriges Radio P4 103,0 MHz får du aktuell information som gäller området runt Ystads kommun.

VMA – viktigt meddelande till allmänheten

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

 • från krisinformation.se via webben, appen och i sociala medier
 • som notis i appen Sveriges Radio Play
 • som talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
 • som sms till din mobil inom det drabbade området

Om ett VMA når dig ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 103,0 MHz eller på krisinformation.se.

Utomhusvarning med tyfoner (Hesa Fredrik)

Vid riktigt allvarliga händelser används utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik. Utomhusvarningar kan också användas för beredskapslarm och flyglarm, om Sverige skulle råka i krig.

När du hör en utomhusvarning ska du direkt gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventiler och lyssna på Sveriges Radio P4 103,0 MHz.

Om du bor i ett område som saknar VMA-tyfon kan du ändå bli varnad via notiser i apparna Krisinformation.se, SOS Alarm och Sveriges Radio Play.

 

Trygghetspunkter

Om det behövs så kan kommunen aktivera så kallade trygghetspunkter där du kan få information, hjälp och stöd vid en större kris.

Beroende på vilken typ av kris eller händelse som inträffat och hur länge den pågår, kan du gå till din närmsta trygghetspunkt för att till exempel:

 • få information
 • hämta dricksvatten från tankar
 • få hjälp med att ta kontakt med anhöriga eller räddningstjänst
 • få något enklare att äta eller dricka
 • få krisstöd
 • bli hänvisad till en plats för värme eller sovplats
 • använda trygghetspunkten som uppsamlingsplats vid evakuering

Känn igen din trygghetspunkt

En trygghetspunkt utgår från en anslagstavla där du kan få viktig information. Om det behövs kan trygghetspunkten bemannas av utbildad personal från kommunen eller personal från frivilligorganisationer.

Hur vet jag när trygghetspunkterna aktiveras?

Vi informerar via kommunens webbplats och facebooksida samt i Sveriges Radio P4 103,0 MHz när trygghetspunkterna aktiveras.

Hemmet – din bästa trygghetspunkt

Trygghetspunkterna kan inte ge stöd åt kommunens alla invånare samtidigt. De är till för dem som behöver det mest, så att de kan få stöd tillfälligt. Den bästa trygghetspunkten är ditt hem. Se till att ha en god hemberedskap så att du klarar dig i ungefär en vecka.

Här finns kommunens trygghetspunkter

 • Glemmingebro: Biblioteket, Klockarevägen
 • Hedeskoga: Mitt emot skolan, Hedeskogavägen
 • Kåseberga: Busshållplatsen, Ales väg
 • Köpingebro: Biblioteket, Fredriksbergsvägen
 • Löderup: Storgatan/Fabriksgatan
 • Nybrostrand: Mitt emot Hildas butik, Örnvägen
 • Svarte: Parkeringen vid stationen, Musikgatan
 • Sövestad: Parkeringen vid kyrkan, Fårbacksvägen
 • Ystad Centrum: Klostergården, Hospitalsgatan
 • Ystad Väster: Vid Coop, Spaljégatan
 • Ystad Öster: Stadsbiblioteket, Surbrunnsvägen

Skyddsrum

Skyddsrum finns till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. De är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor du på landsbygden kanske du själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

I Ystads kommun finns det drygt 200 skyddsrum. Dessa skyddsrum finns spridda i vanlig bebyggelse, och används i fredstid som helt vanliga lokaler. När det behövs ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom 48 timmar. MSB har det övergripande ansvaret, men varje fastighetsägare ansvarar för att underhålla sitt skyddsrum.

Var finns mitt närmsta skyddsrum?

Se dig om i ditt närområde. Alla byggnader som har skyddsrum är märkta med en skylt som har en

orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM. Kom ihåg att du inte tillhör ett särskilt skyddsrum utan du använder det som finns närmast där du befinner dig. Ta gärna reda på var ditt närmaste skyddsrum finns. Du hittar alla skyddsrum på MSB:s skyddsrumskarta: msb.se/skyddsrum.

 

Utrymning

Om händelser hotar liv eller hälsa kan svenska myndigheter utrymma (evakuera) en stad, stadsdel eller ett stort geografiskt område. En utrymning görs bara om det är för farligt att stanna kvar.

Vid en mindre evakuering, till exempel efter en brand, kanske du får komma tillbaka efter bara några timmar. En större utrymning pågår under en längre tid och påverkar många människor och samhällsviktiga funktioner.

Vid en större utrymning är det bra att ta med sig:

 • något att äta och dricka
 • hygienartiklar
 • varma kläder
 • mediciner och hjälpmedel som glasögon, linser, hörapparat och dosett
 • recept på mediciner
 • legitimation, kontanter och kontokort
 • batteri- eller vevradio
 • mobiltelefon, laddare och powerbank
 • dator och laddare
 • bankdosa/bank-ID
 • EU-sjukförsäkringskort
 • registreringsbevis och försäkringspapper
 • lista (på papper) med viktiga telefonnummer
 • krigsplaceringsorder för dig som är placerad

 

Viktiga telefonnummer

112 Sveriges nationella nödnummer

1177 Sjukvårdsrådgivning

114 14 Polisen – för icke akuta ärenden

113 13 Sveriges nationella informationsnummer

010-456 6700 Giftinformationscentralen

116 000 Journumret för att anmäla försvunna barn

0411-57 70 00 Ystads kommuns växel

Publicerad 2023-11-06, Uppdaterad 2024-01-11