Var_host_gataYstad_P_Serlstedt.jpg

Förvaltningar

Ystads kommun är organiserad i fyra förvaltningar

Här ser du de fyra förvaltningarna med underliggande avdelningar:

 • Ledning och utveckling
  - IT-avdelning
  - Ekonomiavdelning
  - Marknads- och näringslivsavdelning
  - Personal- och löneavdelning
  - Kansli och upphandlingsavdelning
  - Avdelningen för hållbar utveckling
  - Kris- och säkerhetsavdelning

 • Social omsorg
  - Funktionsnedsättning och socialpsykiatri, FoS
  - Hälsa, vård och omsorg, HVO
  - Individ- och familjeomsorg, IFO

 • Kultur och utbildning
  - Administration
  - Område öster
  - Område väster
  - Vuxenutbildning, Arbetsmarknadsenhet
  - Fritid och hälsa
  - Kultur

 • Samhällsbyggnad
  - Stadsbyggnad
  - Fastighet
  - Tekniska avdelningen
  - Kost och lokalvård


Klicka på länkarna för att se en skiss över varje förvaltnings organisation.

Eftersom vår webbplats följer en funktionell indelning och inte en organisatorisk indelning är det oftast inte möjligt att direkt koppla de listade förvaltningarna och avdelningarna till en specifik sida.

Däremot kan man i stora drag göra kopplingen mellan förvaltningarna och följande huvudområden på webbplatsen:

Förvaltning:

Huvudområde på ystad.se:

Ledning och utveckling

Kommun och politik
Turism
Näringsliv
Jobba hos oss

Social omsorg

Omsorg och stöd

Kultur och utbildning

Skola och förskola
Fritid
Kultur

Samhällsbyggnad

Bygg och miljö

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-06-20