Barnets rättigheter

Ystads kommuns syn på barn 

Ystad ska vara en kommun där alla barn och unga ska kunna växa upp under trygga och jämlika förhållanden. Att i kommunen anamma ett barnrättsperspektiv handlar om såväl attityder och kunskap som arbetssätt. Det speglar synen på barn som fullvärdiga medborgare och kompetenta individer som ska mötas med respekt i alla sammanhang. Ystads kommun ska systematiskt arbeta för att få barnets rättigheter att genomsyra verksamheter och service samt ge varje enskilt barn möjlighet och stöd i att kunna utöva sina rättigheter.

Publicerad 2018-10-01, Uppdaterad 2020-01-20