Prioriterat i Ystads kommun

Ystads kommuns Folkhälsoprogram antogs av Kommunfullmäktige den 17 april 2019. Programmets mål och inriktningarna bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling, den regionala utvecklingsstrategin och de nationella målområdena för folkhälsan samt de utmaningar som verksamhetsrepresentanter, barn och unga samt medborgare i Ystads kommun identifierat kopplat till dessa.

Folkhälsoprogrammet är ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens vision och beskriver hur kommunen planerar att främja en långsiktigt god och jämlik hälsoutveckling för kommunens befolkning. Programmet utgörs av ett övergripande mål samt fem strategiska mål som ger en tydlig koppling mellan arbetet med folkhälsa och kommunens övergripande målstyrning. Under varje strategiskt mål framgår i programmet vilka inriktningar kommunen har för att förbättra förutsättningarna för en god folkhälsa och livskvalitet för ystadborna.

Övergripande mål

I Ystad finns hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och livskvalitet i hela kommunen

Strategiska mål

1. Jämlika möjligheter till delaktighet, inflytande och mänskliga rättigheter

2. Jämlika livsvillkor genom hela livet

3. Stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna skillnader i hälsa

4. Jämlika förutsättningar för livslångt lärande                       

5. Trygga och attraktiva miljöer som ger möjlighet till möten mellan människor

 

Publicerad 2018-09-24, Uppdaterad 2020-10-01

Kontakt

Ledning och utveckling
Carolina Palm
Folkhälsostrateg
0411-577737

Adress:
Nya Rådhuset, Österports torg 1
Ystad